Các nhà lập pháp chất vấn các ngân hàng lớn về mối liên hệ của của họ với Trung Quốc