Các nhà lập pháp đang điều tra các tuyên bố gây chấn động của người tố cáo Twitter