Người tố cáo: Twitter nói dối ông Elon Musk về các tài khoản tự động gửi thư rác