Các nhà lập pháp kêu gọi đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố New York