Các nhà lập pháp Thụy Sĩ đến thăm Đài Loan, bày tỏ nguyện ý thúc đẩy bang giao