Các nhà phân tích: Bắc Kinh sử dụng ngành công nghiệp quân sự để phát triển vi mạch bán dẫn là lý do đằng sau việc OPPO đóng cửa ZEKU