Chuyên gia: Các hạn chế xuất cảng kim loại hiếm sử dụng trong vi mạch hiệu suất cao của Trung Quốc chủ yếu là để tuyên truyền