Các nhà phân tích: Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trung Á, cố gắng thách thức G-7