Thủ tướng Anh: Trung Quốc đặt ra ‘thách thức lớn nhất’ đối với an ninh và thịnh vượng toàn cầu