PHÂN TÍCH: Các nhà lãnh đạo G-7 có lập trường mạnh mẽ đối với Trung Quốc, nhưng họ có thể duy trì quyết tâm đó không?

Các chuyên gia cân nhắc về những tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima và ý nghĩa của điều này đối với Trung Quốc