Các nhà phân tích: Hơn 1 triệu cử tri chuyển sang Đảng Cộng Hòa, cảnh báo cho Đảng Dân Chủ