Các nhà phân tích: Nghị trình của TT Biden dành cho quân đội năm 2023 có thể biến đổi lực lượng này ở mức độ chưa từng có