Các nhà phân tích: Trung Quốc đang cố gắng che giấu tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư ngoại quốc