Các nhà phân tích: Việc Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất có tác dụng, nhưng là chưa đủ để vực dậy nền kinh tế