Bắc Kinh cần đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Các kế hoạch của Bắc Kinh sẽ thất bại và vô tình làm lộ ra những thất bại của chủ nghĩa Marx