Các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục kiếm hàng tỷ dollar từ cuộc chiến Nga-Ukraine