Các nhà vận động đề nghị loại minh tinh Chân Tử Đan khỏi danh sách người trao giải Oscars vì có mối liên hệ với ĐCSTQ