Các nhóm chính trị của cựu Tổng thống Trump có hơn 100 triệu USD trong ngân hàng