Trong một vụ kiện, các quan chức bầu cử ở Quận Todd, Minnesota, đã đạt được một thỏa thuận với Tổ chức Pháp lý Lợi ích Công cộng (PILF) rằng các quan chức sẽ khai triển một hệ thống mới nhằm bảo đảm các cử tri trùng lặp phải được xác định và loại bỏ khỏi danh sách cử tri hiện nay và về sau.

Quận Todd đã đồng ý loại bỏ 22 trường hợp ghi danh cử tri trùng lặp hiện đang nằm trong những danh sách này. 

Vụ kiện nói trên đã được PILF đệ đơn hồi tháng 09/2022 theo Đạo luật Trợ giúp Hoa Kỳ Bỏ phiếu (Help America Vote Act) của liên bang được gọi là HAVA. HAVA yêu cầu các tiểu bang đưa ra và duy trì một danh sách ghi danh cử tri toàn tiểu bang chính xác, được điện toán hóa.

Chiến thắng hợp pháp của các nhóm giám sát này đánh dấu lần đầu tiên một tiểu bang, vốn được miễn trừ khỏi Đạo luật Ghi danh Cử tri Quốc gia năm 1993 (còn gọi là Motor Voter Law hay Luật Cử tri Vận động), đã bị kiện thành công để buộc phải rà soát lại các danh sách cử tri.

Sáu tiểu bang duy nhất được miễn trừ theo luật định khỏi đạo luật nói trên là Minnesota, North Dakota, Idaho, New Hampshire, Wisconsin, và Wyoming.


Steven Kovac
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Steven Kovac là một phóng viên chuyên đưa tin về tiểu bang Michigan của The Epoch Times. Ông từng là một doanh nhân nhỏ, một quan chức dân cử địa phương và là nhà hoạt động chính trị theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống. Ông là một thừa tác viên Phúc âm đã được sắc phong. Ông Steven và người vợ chung sống 32 năm có hai cô con gái lớn. Quý vị có thể liên lạc với ông tại [email protected]

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn