Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Các quan chức thành phố Oklahoma tham dự chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun