Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Các quan chức tiểu bang và thành phố đón chào Shen Yun đến với Louisville, Kentucky