Các quận của Pennsylvania có thể giúp cử tri “khắc phục” các phiếu bầu qua thư để chỉnh sửa các sai sót, một thẩm phán ở tiểu bang này đã ra phán quyết, bác bỏ nỗ lực ngăn chặn các quận làm như vậy trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa (RNC) và các bên khác, đệ đơn kiến nghị về vấn đề này hôm 01/09, “đã không chứng minh được rằng có sự vi phạm rõ ràng đối với Bộ luật Bầu cử hoặc luật diễn giải Bộ luật Bầu cử”, Thẩm phán Tòa án Khối thịnh vượng chung Pennsylvania Ellen Ceisler cho biết trong một ý kiến hôm thứ Năm (29/09).

Bản kiến nghị chỉ ra một phán quyết của Tòa án Tối cao Pennsylvania vào năm 2020 cho thấy rằng bộ luật bầu cử tiểu bang cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư nhưng “không cung cấp ‘thủ tục thông báo và cơ hội để khắc phục’” mà Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm.

Phán quyết đồng thuận của tòa án nêu rõ việc đặt ra các quy tắc chỉnh sửa các lá phiếu “là một quy tắc phù hợp nhất cho Cơ quan Lập pháp”.

“Cơ quan Lập pháp đã và đang giải quyết vấn đề về việc khi nào các Hội đồng có thể cung cấp thông báo và cơ hội để khắc phục một phiếu bầu qua thư hoặc phiếu bầu khiếm diện không tuân thủ Bộ luật Bầu cử,” Đảng Cộng Hòa cho biết trong bản kiến nghị. “Bộ luật Bầu cử hiện chỉ cung cấp một quy trình sửa chữa trong một số trường hợp hạn chế: “đối với những lá phiếu khiếm diện hoặc phiếu bầu qua thư mà bằng chứng nhận dạng chưa được xác nhận hoặc không thể xác minh được.’ Và ngay cả trong hoàn cảnh đó, cử tri chỉ có thể khắc phục tình trạng thiếu bằng chứng nhận dạng chứ không phải bất kỳ sai sót nào khác.”

Điều đó có nghĩa là các hội đồng quận đã ban hành các thủ tục để chỉnh sửa các phiếu bầu là vi phạm phán quyết này, Đảng Cộng Hòa cho biết.

Nhưng bà Ceisler, một thành viên Đảng Dân Chủ, nói rằng Đảng Cộng Hòa đã không chứng minh được họ có khả năng thành công hoặc những quận nói trên đang vi phạm bộ luật bầu cử hoặc luật giải thích bộ luật này.

Bà Ceisler viết: “Việc xem xét các án lệ liên quan và gần đây cho thấy rằng thông báo và cơ hội để chỉnh sửa các thủ tục do Hội đồng Quận thực hiện nói chung đã được chấp nhận để tuân thủ chính sách lâu đời và quan trọng trong Khối thịnh vượng chung này nhằm bảo vệ quyền bầu cử. Các tòa án cho rằng bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu Bộ luật Bầu cử có ủy quyền cho các Hội đồng Quận thực hiện các thủ tục thông báo và chỉnh sửa phải được giải quyết nhằm ngăn chặn việc vô tình tước quyền bỏ phiếu của đại cử tri hay không.”

Bà cũng nói rằng Mục 302 của Bộ luật này cho phép các hội đồng quận thực hiện các thủ tục chỉnh sửa theo quyết định của họ “để bảo đảm rằng quyền bầu cử được bảo vệ.”

Hơn nữa, việc ngăn chặn những thủ tục hiện đang có hiệu lực “rõ ràng sẽ gây ra tổn hại lớn hơn là từ chối lệnh hoãn”, thẩm phán nói, vì bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang được tiến hành.

Đảng Cộng Hòa đã kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao Pennsylvania.

“Các cử tri ở Pittsburgh nên có các quy tắc bỏ phiếu giống như các cử tri ở Philadelphia và Hiến pháp của Pennsylvania quy định rõ ràng rằng luật bỏ phiếu phải do cơ quan lập pháp đặt ra, chứ không phải các quan chức không được bầu cử,” Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronna McDaniel cho biết trong một tuyên bố với Philadelphia Inquirer. “Việc cho phép một số quận hoạt động khác với những quận khác làm suy yếu pháp quyền. Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo đảm rằng các cử tri của Pennsylvania được đối xử bình đẳng bất kể họ sống ở đâu.”


Zachary Stieber
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Zachary Stieber là phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại Maryland. Ông chuyên đưa tin về Hoa Kỳ và thế giới.

Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn