Dự báo bầu cử tại Hoa Kỳ: Dữ liệu lớn, thuật toán, và bóng chày