Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa yêu cầu TT Biden hủy bỏ kế hoạch nhận người tị nạn Gaza vào Hoa Kỳ

Tổ chức tư vấn FAIR lưu ý rằng các quốc gia Ả Rập từ chối nhận người tị nạn Palestine vì rủi ro an ninh, trong khi Hoa Kỳ lại “có vẻ ít thận trọng hơn về mặt này.