Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết Hoa Kỳ đang ở mức ‘mức độ cao nhất’ của mối đe dọa khủng bố tiềm tàng

Dân biểu Mike Turner cho biết các mối đe dọa này ‘không còn mang tính suy đoán’ và ‘không còn mang tính giả thuyết.’