Các biện pháp trừng phạt bằng USD trong gói viện trợ Ukraine gây rủi ro cho đặc quyền của đồng tiền này