Các tin nhắn mới cho thấy Dân biểu Adam Schiff đã gây áp lực lên Twitter