Các vấn đề về an toàn, trong đó có thi công yếu kém bủa vây các dự án ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc