PwC vướng vào vụ bê bối thổi phồng thu nhập 77 tỷ USD của Evergrande

PwC hiện là một trong ba công ty kế toán trong nhóm Big Four hoạt động tại Trung Quốc vướng vào các vụ bê bối tài chính.