Các vị tướng Hoa Kỳ đã về hưu cảnh báo về tuyên bố đại dịch mới của WHO