Các vụ vỡ nợ trong ngành bất động sản Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn giữa bộn bề của Evergrande