Các yếu nhân ở thành phố New York kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ tại tiệc Tết Trung Thu