Cái giá của năng lượng xanh: Động vật hoang dã tại California phải trả giá