California chuẩn bị cho những tác động ‘thảm khốc’ của bão Hilary