California có kế hoạch cấm lò sưởi, bình nóng lạnh chạy bằng khí đốt tự nhiên