Hiệu trưởng trường Đại học Tiểu bang California tại Los Angeles: Những người biểu tình ủng hộ Palestine phải rời khỏi khu cắm trại

Hiệu trưởng trường đại học này nói rằng việc chiếm đóng gây thiệt hại cho Tòa nhà Dịch vụ Sinh viên đã ‘vượt quá giới hạn.’