California đối mặt với thâm hụt ngân sách 25 tỷ USD, tình hình có thể tệ hơn nếu xảy ra suy thoái kinh tế