California: Dự án đường sắt cao tốc sẽ tốn thêm gần 10 tỷ USD