California: Lễ hội Rose Parade chào đón tân niên mà không gặp mưa