California: Nhân dịp 64 năm cuộc nổi dậy Tây Tạng, hàng trăm người tập hợp phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ