Hoa Kỳ: Ông Richard Gere và các dân biểu của Hạ viện lên án vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng