California phê chuẩn kế hoạch nhằm giảm phân bổ nước sông Colorado

Việc cắt giảm này sẽ có hiệu lực nếu dung tích hồ chứa giảm xuống dưới 58%. Arizona và Nevada tham gia vào thỏa thuận này, nhưng các tiểu bang ở vùng thượng lưu sông lại có ý tưởng khác.