California sẽ yêu cầu học sinh chích vaccine COVID-19