Cambodia được Trung Quốc tài trợ 44 triệu USD để xây dựng đường sắt