Trung Quốc, Nga đang dẫn đầu sự thúc đẩy thay thế vị trí đồng dollar Mỹ như một đồng tiền dự trữ của thế giới