Campuchia mời Bộ trưởng Quốc phòng Miến Điện tham dự Hội nghị ASEAN