Chuyên gia: Cần tiếp tục điều tra về nguồn gốc COVID-19 sau khi báo cáo của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không đưa ra kết luận chắc chắn