Canada: Các bộ và văn phòng liên bang đã chi hơn 2 triệu USD cho quảng cáo trên TikTok