Căng thẳng trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vẫn dai dẳng khi các khoản tiền gửi, cho vay lại giảm