Số dư tiền mặt của Bộ Ngân khố giảm xuống mức đáng báo động giữa cuộc chiến mức trần nợ